Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика

конкурс
24.04.2017 / 11:41

Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика

 

РЕГЛАМЕНТ

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА

 

Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел

предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои

творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови

художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско

изкуство.

Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чужбина , на която да

бъдат показани наградените творби и каталога с всички наградени автори и участници в

заключителната изложба през 2018 г.

ФОРМА НА ПРОЕКТА:

В продължение на две календарни години 2017- 2018 на територията на страната съвместно с

регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в градовете –

Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора и Добрич. Във всеки град се назначава определено от

Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис,

скулптура и графика.

В края на 2018 година в гр. София се провежда заключителна изложба-конкурс, по време на която

официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура и графика.

Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват в

заключителната изложба - конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика през 2018 г.

в София.

 

ОРГАНИЗАТОР:

Проектът се организира от АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ със съдействието на Централното

ръководство и на съответните регионални групи на СБХ.

МЯСТО:

Регионални представителни изложби – Градските галерии в съответния център на региона

- Русе, Сливен, Ловеч , София, Стара Загора, Добрич

Национална изложба за Големите награди на Алианц България:

- София СБХ ”Шипка 6”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: април 2017 г.– октомври 2018 г.

2017 г. - регионални изложби

април – Русе Градска галерия /11 април – 3 май /

Включва регион Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Габрово

за контакт: Елена Великова 082 82 17 35 , 0887 31 87 01, Валентин Георгиев 0885 44 75 11

май - Сливен Градска галерия, ул.Цар Симеон 2 /9 май – 2 юни /

включва регион Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково

за контакт: Даниела Ненчева 044 62 5342 , 0898 876 179, Александър Дойчинов 0895 42 5354

юни– Ловеч Градска галерия /8 юни – 8 юли /

включва регион : Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана,Лом

за контакт: : Валентин Узунов 0888 84 46 90 или 068 601 380

2

2018 г. - регионални изложби

април – София /допълнително ще се уточнят датите /

СБХ, Галерия Шипка №6 , I и II етаж ,София

включва София, София окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил

за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48

май – Стара Загора Градска галерия /допълнително ще се уточнят датите /

включва Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград, Кърджали

за контакт: : Марин Добрев 042/62 28 43

юни – Добрич Градска галерия /допълнително ще се уточнят датите /

включва регион Варна, Добрич, Шумен, Силистра

за контакт: Евелина Ханджиева 0899 99 18 07, 058/60 22 15

октомври - заключителна изложба /допълнително ще се уточнят датите /

СБХ, Галерия Шипка №6 , I и II етаж ,София

за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в

областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на

територията на съответния град или регион.

2. Не се допускат за участие произведения на студенти или работи представени за

дипломна защита.

3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и

сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.

Скулптурните творби да са изработени в траен материал .

В раздел Графика може да се участва и с графични рисунки.

Творбите, които участват не трябва да бъдат обявени като собственост.

4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не

отговарят на статута на конкурса.

5. Всеки автор може да представи от една до три творби.

При представяне на триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.

6. Задължителен формат:

за живопис максимален размер височина до 200 см х ширина до 200 см;

за графика и графична рисунка максимален размер до 80 см х 120 см;

за скулптура максимален размер до 200 см х 200 см х 200 см

7. В Националната изложба –конкурс за Големите награди на Алианц България през октомври

2018 г. в София участват само наградените и номинираните автори от регионалните

изложби от 2017 и 2018 г. Журито има право да определи с колко творби да бъде

представен всеки автор във финалната изложба , като минимум ще бъде включена по

една творба от всеки автор.

Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба.

Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.

8 Транспортните разходи са за сметка на участниците.

9 Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят

отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до

изложбата и обратно.

10 Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:

 Името на автора, точен адрес и телефон за връзка ;

 Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;

3

 Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на компютър или на ръка с

четливи букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на

изложбата.

 Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително.

/приложен формуляр с необходимите данни за участие в каталога /

11 Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите

информация при изготвянето на каталог от изложбата . Организаторите имат право да

репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата.

12 Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба-конкурс.

Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр

от него.

ЖУРИ:

 Творбите се селекционират от компетентно жури, като В състава на журито влизат

творци и изкуствоведи определени от Алианц България. Журито присъжда и обявява

наградите непосредствено преди откриването на проявите.

 Всички членове на журитата са различни за всяка изложба, освен представителя от

страна на Алианц България.

 Информация за не допуснатите за участие работи и мотивите на журито не се

предоставя. Не приетите творби се връщат.

 Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта на Алианц България

www.аllianz.bg , в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.

НАГРАДИ :

1. Парична награда - Наградата е откупуване на творбата, както следва

Регионални награди:

По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба

 6 награди за живопис х 2000 лв.

 6 награди за скулптура х 2000 лв.

 6 награди за графика х 1000 лв.

Национални награди

 Голяма награда за живопис – 4 000 лв.

 Голяма награда за скулптура – 4 000 лв.

 Голяма награда за графика – 4 000 лв.

2. Статуетка от известен автор за трите големи награди .

3. Издаване на каталог на 2 езика , в които са представени всички наградени творби от

регионалните изложби и големите награди, и по една творба от всички номинирани

автори , които участват в заключителната изложба в София през октомври 2018 г.

Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр

от него.

4 Диплом за всички наградени и номинирани автори .

Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на

откриването на заключителната Националната изложба-конкурс в София.

Наградените работи по т.1 остават собственост на Алианц България и влизат

в колекцията на дружеството .

 

Формуляр за биографични данни

https://www.allianz.bg/v_1457703030000/documents/initiatives/FORMYLQR_AVTOBIOGRAFIQ.pdf

 

Декларация – опис

https://www.allianz.bg/v_1484143497000/documents/initiatives/Deklaracia_opis_avtori.pdf

 

Приемане на творбите: 24 - 28 април (ХГ "Димитър Добрович" - Сливен, Зала "Сирак Скитник", адрес: бул. "Цар Симеон" 2)

Журиране: 3 май

Откриване: 9 май, от 18.00 часа в зала "Сирак Скитник", адрес: бул. "Цар Симеон" 2

Закриване: 2 юни

 
 

Copyright © 2008-2018 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев